Slovo předsedy ÚK BiO prof. Černého k dosavadnímu průběhu 55. BiO

Vážení přátelé biologické olympiády, milí soutěžící a organizátoři,

Biologická olympiáda má za sebou nejnáročnější „logistickou operaci“ ve svých dějinách – realizaci školních i krajských kol v kompletním online režimu. Pro realizaci soutěže za mimořádných podmínek bylo třeba využít nové platformy a komunikační kanály, pro všechny zapojené do realizace BiO to byla velká výzva. Obrovský dík patří Evě Šmerdové, pracovním skupinám (zvláště jejich vedoucím), a krajským komisím, které měly v letošním roce mnohem více práce a v letošním roce u kategorií C a D mj. hodnotily i vstupní úlohy.

Mimořádnou skutečností je to, že nám s realizací krajských kol pomohly hned tři univerzity:

kategorie A – Univerzita Karlova (prostředí MOODLE)
kategorie B – Česká zemědělská univerzita (prostředí MOODLE)
kategorie C a D – Masarykova univerzita (prostředí IS MUNI) 

Počet účastníků, kteří vyplnili test:
A: 444, B: 498, C: 737, D: 718.

Podařilo se tak téměř naplnit maximální kvóty, které jsme předem určili (500 pro kategorie A a B, 900 pro kategorie C a D). Vzhledem k okolnostem se jedná o ne malý, ale velký zázrak!

Jak již bylo zmíněno, realizace krajských kol všech kategorií vyžadovala enormní nasazení zúčastněných administrátorů informačních systému a předsedů pracovních skupin. Bylo třeba komunikovat s tisíci žáků a studentů – a to vše se zachování rovných šancí a spravedlivého průběhu. V tuto chvíli je již možné konstatovat, že, stejně jako v loňském roce, se realizace krajských kol vydařila. Vzhledem k enormnímu počtu účastníků nebylo možné se zcela vyvarovat v jednotlivých případech problémů, ty byly nejčastěji zaviněné problémy v elektronické komunikaci. Jejich počet je ale minimální a zcela jistě neohrozí regulérnost soutěže.

Asi největší komplikací bylo to, že při průběhu kategorie B v systému MOODLE ČZU byla BiO Googlem vyhodnocena jako hackerský útok a byly zablokovány obrázky na přidruženém Google disku. Celý problém byl vyřešen realizací náhradní poznávačky KK BiO B spolu s KK BiO A na MOODLE UK (ty proběhly bez problémů i díky tomu, že byly obrázky po problémech s propojením s diskovým polem uloženy na místní disk). Opět, ani tato komplikace by neměla narušit regulérnost soutěže.

Zcela mimořádnou novinkou letošního ročníku je to, že do pondělí 3. 5. 2021 měli účastníci všech 4 kol možnost reklamovat autorské řešení.

Do ústředního kola Biologické olympiády postupuje 36 soutěžících podle tradičního klíče (2 z každého kraje + 8 díky nejvyšším bodovým hodnotám). Termín ústředního kola je v pátek 28. 5. v systému MOODLE UK.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří za úspěchem Biologické olympiády stojí, v letošním roce zvláště krajským komisím, pracovním skupinám a jejich vedoucím i administrátorům online verzí na jednotlivých univerzitách. Velký dík samozřejmě opatří i všem soutěžícím, kteří zažívají mimořádné období plné zásadních komplikací a přesto se do soutěže zapojili a prokázali výborné znalosti a zájem o přírodní vědy. Chtěl bych poděkovat i jejich učitelům, bez nichž by výše zmíněné nebylo možné – oni jsou těmi zásadními pomocníky Biologické olympiády, kteří vykonávají mimořádnou pedagogickou a  motivační práci „v první linii“, mimořádně náročnou zvláště v posledním roce!

Doufáme, že v příštím roce se vrátíme k původnímu formátu, těšíme se na osobní setkávání.

PS: Všichni nám prosím držte palce – ještě před námi stojí vyvrcholení soutěže – Ústřední kolo Biologické olympiády!

Vše dobré přeje předseda Ústřední komise BiO

 

Jan Černý

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.