POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNŮ V HARMONOGRAMU 53. BiO

Na základě připomínek z regionů rozhodla Ústřední komise Biologické olympiády na svém listopadovém jednání o změně termínů konání okresních kol Biologické olympiády v kategoriích C a D.
Nové termíny stanovila takto:
Okresní kolo kategorie C se uskuteční 16. 4. 2019
Okresní kolo kategorie D se uskuteční 10. 4. 2019
Důvodem změny byla kolize s termínem přijímacích zkoušek pro šestiletá gymnázia.
Mgr. Jiří Matušek
tajemník ÚK BiO