BiO pro rok 2021 vyhlášena

PŘÁTELÉ BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY, MILÍ BÝVALÍ I SOUČASNÍ SOUTĚŽÍCÍ, PEDAGOGOVÉ, ORGANIZÁTOŘI,

po usilovné snaze a dvou setkáních s úředníky MŠMT se podařilo přesvědčit MŠMT k vyhlášení dalšího ročníku BiO (Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 8/202). Do krajů bylo v předstihu rozesláno avízo budoucí aktualizace ministerského věstníku, který je pro vyhlášení soutěží jediný závazný. Zde se ale objevil následující text:

Chtěli bychom zde uvést na pravou míru informace zde obsažené. Uvedené termíny vznikly před dvěma lety na žádost NIDV, text pro vyhlášení letošní BiO, resp. jeho aktualizace však konzultována pro letošní (a opět atypický) ročník nebyla. Termíny budou modifikovány podle aktuální možné situace a technického zabezpečení. O definitivních termínech i nepředvídatelných změnách vás budeme samozřejmě informovat.

Důležité sdělení: Biologická olympiáda je pro další ročník, tedy 55. ročník, vyhlášena Ministerstvem jako DISTANČNÍ, jinou možnost bohužel MŠMT neakceptovalo a na osobní schůzce s doc. Farkačem, zmocněncem ČZU pro BiO, jakoukoliv jinou variantu dopředu odmítlo.

Další články v rubrice

English ☰ Menu