Zlatá medaile od dánského prince

Dánský princ Joachim předal zlaté medaile pěti nejlepším týmům na soutěži EUSO - evropské olympiádě mladých vědců. Letos tohoto prestižního úspěchu dosáhl i tým z České Republiky. EUSO je týmová soutěž nejlepších maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a biologů jejíž 15. ročník se letos konal (7. -13.5. 2017) v dánské Kodani. Zlatý český dream team byl složen z fyzika JINDŘICHA JELÍNKA  (Gymnázium, Olomouc - Hejčín; vítěz letošního celostátního kola Fyzikální olympiády), chemika RICHARDA VESELÉHO a biologa JIŘÍHO JANOUŠKA (oba  Gymnázium Budějovická, Praha 4; RV je vítězem letošního celostátního kola Chemické olympiády, JJ obsadil 3. místo na celostátním kole Biologické olympiády). Druhý český tým byl nejleším z bronzových týmů (fyzik ADAM MENDL - Gymnázium, P.de Coubertina, Tábor; chemik MICHAL STRAKA - Gymnázium Na  Vítězné pláni, Praha 4 a bioložka KATEŘINA BEZÁNYIOVÁ - Gymnázium U Balvanu,  Jablonec n. Nisou). Studenti řešili náročné praktické úlohy s typicky dánskými tématy. Jedna z úloh se věnovala grónskému ledovci, studenti zde pracovali se skutečným ledem přivezeným z Gronska, včetně organismů, které v něm žijí. Druhá úloha byla zaměřena na nalezení "chytrého" řešení, jak zajistit dostatek potravin pomocí mořských organismů. V obou tématech naši studenti excelovali a přišli s originálním řešením. Česká republika se tímto výsledkem zařadila mezi nejúspěšnější evropské země a opakovaně prokázala efektivní systém práce s přírodovědnými talenty. Na přípravě a výběru studentů se podíleli pedagogové z Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické; Univerzity Hradec Králové, Přírodovědecké fakulty a Univerzity Karlovy, Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty.

Mentoři za jednotlivé obory

Chemie: doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.
Fyzika: RNDr. Lukáš Ledvina
Biologie: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.