Přednášky nejen pro olympioniky opět začínají

Informační středisko přírodovědných soutěží při Gymnáziu, Botičská 1 na Praze 2 zahajuje další sezónu přednášek pro olympioniky.

V úterý 2. dubna 2019 od 16.30 poběží trojice přednášek pro účastníky krajských kol BiO B a pro starší studenty, kteří mají šanci postoupit do ústředního kola BiO A. Přednášky doplňují nabídku, která dosud k letošnímu tématu BiO Mládí byla (přednášky ICPS na podzim 2018, cyklus Pokroky v biologii), jsou s novými přednášejícími nebo novými tématy. Na přednášky se není třeba přihlašovat. Probíhají v budově Gymnázia Botičská (Botičská 1, Praha 2).

16.30 Mgr. Michael Mikát (PřF UK) - Sukcese ekosystémů očima zoologa

17.30 Mgr. Jiří Pergner, Ph.D. (ÚMG AV ČR) - Ontogeneze obratlovců

18.30 MUC. Daniel Bohutínský (LF HK UK) - Prenatální diagnostika a porod Více na http://www.gybot.cz/rubrika/286-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm.

Další články v rubrice

English ☰ Menu