Přednášky a laboratorní cvičení pro nadějné olympioniky

Informační středisko přírodovědných soutěží (ICPS) díky podpoře grantu Magistrátu hl. m. Prahy opět může pořádat přednášky a laboratorní cvičení pro nadějné olympioniky z biologie a chemie.

Nejbližší trojicí přednášek jsou přednášky pro Biologickou olympiádu kategorie A a B. Letošním tématem je „světlo“ a tak Lukáš Jánašík z PřF UK přednese přehled podivuhodných modifikací fotosyntézy, prof. Petr Slavíček z VŠCHT bude povídat o barevnosti a přírodních barvivech a někdo další (bude upřesněno) nám poví zajímavosti o evoluci zraku u živočichů.

Více najdete v tomto odkaze.

Program dalších přednášek, laboratorních cvičení a exkurzí bude postupně přibývat, sledujte web Gymnázia Botičská.