Přednášky a laboratorní cvičení pro nadějné olympioniky ve šk.r. 2017/2018