Letní odborné soustředění Biologické olympiády

Ve dnech 27.6.-11.7.2015 se na táborové základně v Běstvině uskutečnilo Letní odborné soustředění Biologické olympiády. Zúčastnili se ho nejlepší soutěžící krajských kol BiO kategorie B a vybraní účastníci ústředního kola BiO.Akce, kterou garantuje  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, proběhla  tradičně spolu s Letním odborným soustředěním Chemické olympiády.

Letošní první turnus Letního odborného soustředění Biologické olympiády v Běstvině se vydařil. Počasí po celou dobu přálo vzdělávání mladých biologů, kteří v rámci přednášek, exkurzí a praktických cvičení poznávali taje biologie. Ponořili se do hlubin imunologie, biochemie, paleontologie, molekulární fylogenetiky, vyzkoušeli si metody molekulární biologie v praxi, absolvovali pitvy exotických obojživelníků, plazů, olihní a švábů, morfologické praktikum, na exkurzích a výletech poznávali místní květenu a entomofaunu. Kromě povinných dopoledních a odpoledních bloků byla pro ně připravena široká nabídka volitelných přednášek a exkurzí v rámci tzv. a„poobědních dýchánků". Lektory přednášek byli odborníci z řady univerzit a vědeckých institucí. K tradičním akcím Běstviny patří noční hry Labyrint a Krvavý křest terénního biologa.