Cyklus přednášek pro Biologickou olympiádu kategorie C a D

ICPS při Gymnáziu Botičská připravilo i v letošním roce přípravné laboratorní cvičení a přednášky pro účastníky BiO C a D.

Obě akce tentokrát probíhají  přímo v prostorách Gymnázia Botičská (na adrese Botičská 1, Praha 2) a to ve čtvrtek 10. 5. 2018 pro přednášky pořádané od 16.30 hodin:

  • 16.30 - Mgr. Stanislav Vosolsobě (PřF UK) - Šíření rostlin
  • 17.30 - Mgr. Jiří Hadrava (PřF UK) - Pohyb hmyzu
  • 18.30 - RNDr. Martin Černý, Ph.D. (PřF UK) - Pohyb vodních živočichů

 a také laboratorní cvičení, které se bude konat v neděli 13. 5. 2018 od 10.00 hodin:

  • 10.00 - RNDr. Jan Fíla, Ph.D. (ÚEB AV) - Pyl
  • 12.30 - Mgr. Karel Kodejš (PřF UK) - Pohyb hmyzu
Při zájmu o účast na laboratorním cvičení z důvodu omezené kapacity laboratoře nutná předchozí registrace na e-mailu: sima@gybot.cz

Podrobnosti i další termíny přednášek naleznete na odkazu: http://www.gybot.cz/rubrika/286-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm.