Cyklus přednášek pro Biologickou kategorie A a B

Stejně jako v minulých letech  i letos je pro soutěžící v odborných olympiádách připraven cyklus přednášek připravovaných ICPS při Gymnáziu Botičská a pořádaných na Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Přednášky pro Biologickou olympiádu (krajské kolo kategorie B a celostátní kolo kategorie A) se konají v sále hlavní budovy  v úterý 3. 4. 2018 od 16.30 hodin. Tématem jednotlivých přednášek je:

  • Od 16.30 hodin - prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (Výzkumný ústav živočišné výroby) – Mikrobiom a lidský genom.
  • Od 17.30  hodin - Mgr. Tomáš Macháček (Katedra parazitologie PřF UK) – Střevní paraziti a imunita.
  • Od 18.30 hodin - MUDr. Jan Novák (Urologické oddělení Nemocnice Kladno) – Patologie vylučovací soustavy.

Předchozí registrace na přednášky není nutná, prosíme ale o dochvilnost před jejich začátkem.