Čeští zástupci v organizačním výboru Mezinárodní biologické olympiády

Česká rebulika, coby zakladatelská země IBO stále hraje v rámci IBO významnou roli. Na 27. IBO proběhla i volba šestičlenného řídícícho výboru - Steering commitee. A zde ČR dosáhla podstatného diplomatického úspěchu. V tomto nejvyšším exekutivním orgánu IBO získala členství dvojice Lenka Libusová/Jan Černý ex officio a jeden hlas.