Bloky přednášek k tématu 53. ročníku Biologické olympiády kategorií A a B

Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) při Gymnáziu Botičská v Praze připravilo 2 bloky přednášek k letošnímu tématu Biologické olympiády kategorie A a B – Mládí vpřed!“. Přednášky probíhají v aule gymnázia, není nutné se na ně registrovat. 

čtvrtek 18. 10. 2018
16.30 prof. RNDr. Tomáš Herben, Ph.D. (PřF UK, BÚ AV) - Sukcese
17.30 RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (PřF UK) - Fyziologické aspekty pučení a klíčení
18.30 Mgr. Martin Čertner, Ph.D. (PřF UK) - Semena rostlin 

středa 24. 10. 2018
16.30 Mgr. Ondřej Kouklík (PřF UK, NM) - Larvy hmyzu
17.30 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK) - Kmenové buňky
18.30 MUDr. Mgr. Tereza Schimerová (IKEM, 1. LF UK) - Prenatální vývoj člověka 

Více na: http://www.gybot.cz/clanek/625-Prednasky-nejen-pro-olympioniky/editace.htm