Biologická olympiáda ve školním roce 2020/2021

PŘÁTELÉ BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY, MILÍ BÝVALÍ I SOUČASNÍ SOUTĚŽÍCÍ, PEDAGOGOVÉ, ORGANIZÁTOŘI,

i v nastávajícím školním roce 2020/21 se potýkáme s komplikacemi, které přináší pandemie Covid-19. V minulém roce se nám i dle vašich reakcí podařilo vypořádat s nastalou situací se ctí, přes celou řadu precedentů a využití on-line soutěžního prostředí. Jsme přesvědčeni o tom, že v loňském roce Biologická olympiáda dokázala, že i za přísných epidemiologických opatření je schopná přijít s řešeními, která umožňuje nepřerušit úctyhodnou kontinuitu soutěže trvající již 55 let (a to i přesto, že jsme ze strany MŠMT nebyli financováni!!!).

S tímto přesvědčením vstupujeme do školního roku 2020/21. Jsme si jistí, že pracovní skupiny pro kategorie A,B i C,D jsou schopné připravit zajímavé úlohy, ať už pro prezenční, nebo distanční typ soutěže. Vše samozřejmě směřujeme k tomu, abychom byli schopni vybrat ty nejlepší pro ústřední kolo a Mezinárodní biologickou olympiádu.

Z nám ne zcela jasných příčin MŠMT nezařadilo Biologickou olympiádu mezi ty, které vypsalo ve svém věstníku. Zatímní komunikace s příslušnými úředníky ukazuje, že snad došlo k neúmyslnému opomenutí. Nejsme v tom sami – v obdobné situaci je např. Chemická nebo Geografická olympiáda. Společnými silami se snažíme s MŠMT komunikovat s cílem naše soutěže vypsat standardním oficiálním způsobem – s tím, že aktuální formát se bude odvíjet od změn v ohlášených protiepidemiologických opatřeních. Co je dnes jisté, pokud by se vše podařilo, a v tomto jsme si téměř 100% jistí, pak zůstávají témata z předešlého roku, a to včetně studijních textů.

Sledujte aktuality na webu Biologické olympiády, kde budeme neprodleně reagovat na vývoj situace – s optimismem, že se podaří v co nejméně improvizovaném formátu zorganizovat a uskutečnit 55. ročník Biologické olympiády.

Další články v rubrice

English ☰ Menu